Lenart

KDO MORA VZDRŽEVATI TOPLOTNO PODPOSTAJO V LENARTU?

Za varno in nemoteno oskrbo s toplotno energijo so odgovorni tudi končni porabniki, ki so zadolženi za vzdrževanje in redne preglede svojih toplotnih podpostaj. Ob izgradnji sistema daljinskega ogrevanja v Lenartu je takratna družba Eko-toplota energetika d.o.o. poskrbela za vse stroške umestitve toplotne prenosne podpostaje in njenih delov, kakor tudi za stroške vključitvenih del.

Po umestitvi toplotne prenosne podpostaje je slednja (z izjemo kalorimetrov) prešla v last stranke. Za vzdrževanje vseh delov toplotne prenosne podpostaje poskrbi stranka z izjemo kalorimetrov, ki jih Ekoenergo zamenja na 5 let.