Delovanje sistemov
daljinskega ogrevanja

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja stavb, ki deluje tako, da uporabnikom dovaja toploto v obliki vroče vode ali pare prek prenosnega cevovodnega sistema. Toplota potuje od kotlovnice, v kateri se proizvaja, do ogrevalnih sistemov končnih uporabnikov. Podobno kot pri drugih virih ogrevanja uporabnik lahko preprosto upravlja s toploto preko termostata. Sistem daljinskega ogrevanja (SDO) v lokalnem okolju zamenja številna individualna kurišča, kar izboljša kakovost zraka in življenja v tem okolju.

Prednosti SDO

Sistemi daljinskega ogrevanja (SDO) so v EU prepoznani kot ena izmed ključnih tehnologij in ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo z ogrevanjem stavb ter porabo energije. Z daljinskim ogrevanjem se dviguje energetska učinkovitost, znižuje strošek energije in zmanjšuje onesnaževanje okolja. SDO nadomesti posamične ogrevalne naprave po stavbah, kar ima za rezultat pozitiven vpliv na okolje zaradi zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in PM10 delcev.

Nizki stroški
in stabilne cene

Visoka
zanesljivost oskrbe

Preprost priklop
in upravljanje

Okolju
prijazno ogrevanje

Energetska
učinkovitost

Prihranek
prostora

Oskrbujemo gospodinjstva, poslovne subjekte in javne institucije

Ekoenergo s toplotno energijo oskrbuje odjemalce v občinah Lenart, Semič, Moravče, Šentrupert, Pivka, Idrija in Preddvor.

V mestih in občinah dobavljamo zanesljivo toploto za javne ustanove, stanovanjska naselja, obrtne obrate in zasebna gospodinjstva. Toplota in njena distribucija predstavlja našo primarno dejavnost.

Lesna biomasa

Lesna biomasa je organska snov in obnovljivi vir energije, ki jo uporabimo za proizvodnjo energije. V naših sistemih daljinskega ogrevanja kot energente uporabljamo sekance in pelete. Sekanci so kosi sekanega lesa, ki jih izdelujemo iz drobnega lesa, saj slednji niso večji od 10 cm. Velikost sekancev se prilagaja kurilni napravi. Peleti so stiskanci, ki se proizvajajo s stiskanjem suhega lesnega prahu in žaganja, niso pa večji od 50 mm. Pri dobavi lesne biomase sodelujemo z lokalnimi dobavitelji s čemer se krepi lokalno gospodarstvo.

Prednosti lesne biomase:

Obnovljiv
vir energije

Povečanje
lokalne zaposlitve

Cenovno ugoden
energent s stabilno ceno

CO2 in
SO2 nevtralen

Lokalno
dostopen energent

Prispevek h
gospodarjenju z gozdovi

Zemeljski plin

Zemeljski plin je energent, ki je med fosilnimi gorivi energetsko najučinkovitejši in ekološko najprimernejši. Plin gori z značilnim modrim plamenom, pri katerem se sprošča toplota, nastajata pa ogljikov dioksid in vodna para. Zemeljski plin je najcenejše fosilno gorivo, v primerjavi z ostalimi energenti pa je tudi njegova investicija najnižja. Uporabljamo ga za ogrevanje, proizvodnjo toplote in elektrike, hlajenje in kot surovino v kemični industriji.

Prednosti zemeljskega plina:

Naraven
vir energije

Cenovno
ugoden

Boljše zgorevanje
z manj škodljivih stranskih
produktov gorenja

Visoka
kurilna vrednost

Prihranek
pri ogrevanju

Z uporabo kogeneracijskih
naprav (SPTE) večji izkoristek
vhodnega energenta

Voda podtalnica

Toplotne črpalke za proizvodnjo toplote uporabljajo obnovljive vire energije shranjene v okolici. Sicer delujejo s pomočjo električne energije, a hkrati samodejno izkoriščajo izbran vir energije, v našem primeru vodo. Voda iz podtalnice prinaša najvišje izkoristke, saj je ta vedno na razpolago, njena temperatura pa je dokaj konstantna in vedno višja od 0°C. Okrog 70 odstotkov energije pridobivamo iz okolice, to je voda podtalnica, le 35 odstotkov pa iz električne energije, ki pa je kljub temu zelena.

Prednosti podtalnice:

Naraven
vir energije

Učinkovit
energetski vir

Konstantna
temperatura

Kontaktni obrazec

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, komentar, mnenje, opombo ali kritiko, zapišite v spodnji obrazec in nam pošljite. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


    Z oddajo sporočila sprejemate, da lahko vaše podatke uporabljamo v okviru naše politike zasebnosti.