Preddvor

TEHNIČNE NADGRADNJE SISTEMA V PREDDVORU

Nedavno smo uporabnike sistema daljinskega ogrevanja (SDO) v Preddvoru obvestili o možni prekinitvi delovanja SDO v poletnem času, kar bi se zgodilo zaradi investicij in vzdrževanja. Kot je bilo izpostavljeno v dopisu, bi bil največji izziv ob napovedani zaustavitvi zagotavljati toplo sanitarno vodo.

Po tem, ko smo opravili pogovore z nekaterimi uporabniki in po analizi prejetih povratnih informacij, smo se odločili za drugačno tehnično rešitev, ki za odjemalce ne bo predstavljala sprememb. Toploto za sanitarno vodo bodo gospodinjstva kot do sedaj prejemala iz toplovoda. Zaradi napovedanih investicij pa bodo potrebne zgolj običajne krajše prekinitve, o katerih bomo uporabnike obveščali sproti.