Šentrupert

SONČNA ELEKTRARNA V ŠENTRUPERTU

Učinkovita raba energije je eno osrednjih vodil Ekoenergovih projektov, ob tem pa v skladu z našimi ekološkimi usmeritvami skrbimo, da na ta vodila ne pozabimo, ko obravnavamo naše lastne aktivnosti. To pomeni, da tudi v primerih, ko prevzamemo lastništvo ali upravljanje z objektom, pregledamo vse potenciale za energetsko optimizacijo.

Ob prevzemu sistema ogrevanja v Šentrupertu smo ravnali enako. Po temeljiti analizi smo konec leta 2021 pričeli na objekt nameščati sončno elektrarno za lastno rabo, ta pa bo ob ugodnih vremenskih razmerah presežke proizvedene energije posredovala v elektro energetski sistem in s tem še dodatno prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa.