Semič

PRODANA KOLIČINA TOPLOTE V OBČINI SEMIČ V LETU 2022

V skladu z 22. členom Koncesijske pogodbe o upravljanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Semič naznanjamo, da je prodana količina toplote v občini Semič za leto 2022 znašala 1.426 MWh.