Moravče

PRODANA KOLIČINA TOPLOTE V OBČINI MORAVČE V LETU 2022

V skladu z 22. členom Koncesijske pogodbe o upravljanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Moravče naznanjamo, da je prodana količina toplote v občini Moravče za leto 2022 znašala 1.116 MWh.