Skupno obvestilo

EKOENERGOVI SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA PREJEMNIKI OKOLJSKE NAGRADE

Družba Ekoenergo je predana razvoju in implementaciji inovativnih rešitev za optimizacijo lastnih sistemov daljinskega ogrevanja (SDO) z namenom zagotavljanja okolju prijazne in učinkovite energije svojim odjemalcem. S pomočjo uporabe lesne biomase namesto drugih fosilnih goriv zagotavljamo pomembno zmanjšanje letnih izpustov toplogrednih plinov za več kot 11.000 ton. Energija, ki jo Ekoenergo dobavlja svojim odjemalcem, je v skladu z vsemi sodobnimi okoljskimi usmeritvami in tehnološkimi napredki ter izvira od lokalnih dobaviteljev.

Pomen okoljske pomembnosti ponujene storitve, ki jo Ekoenergo razvija in ponuja v sedmih občinah, je bil prepoznan tudi s strani časnika Finance in Eko sklada. Za razvoj energetiki in ljudem prijaznih projektov, smo leta 2022 na letnem dogodku Okoljsko srečanje, prejeli nagrado “Okolju prijazen izdelek, postopek ali storitev” za holističen pristop pri upravljanju in nadgradnji SDO ter s tem zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Nagrada, ki potrjuje naš trud, pa za Ekoenergo ne predstavlja prvega takšnega priznanja. Že leta 2020 je namreč naš sistem daljinskega ogrevanja v občini Lenart z uporabo umetne inteligence zmagal v isti kategoriji.

Ponosni smo, da naši inovativni energetski projekti za zagotavljanje trajnostnega ogrevanja občin pridobivajo pozornost in prepoznavnost. Z izkušnjami, ki jih prinašajo uspešni projekti, ter motivacijo, da še naprej uresničujemo svoje poslanstvo trajnostne energetske preobrazbe občin, se veselimo novih sodelovanj, projektov in dosežkov.