Semič

PRODANA KOLIČINA TOPLOTE V OBČINI SEMIČ V LETU 2023

V skladu z 22. členom Koncesijske pogodbe o upravljanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Semič naznanjamo, da je prodana količina toplote v občini Semič za leto 2023 znašala 1.297 MWh.