Moravče

PRODANA KOLIČINA TOPLOTE V OBČINI MORAVČE V LETU 2021

V skladu z 22. členom Koncesijske pogodbe o upravljanju lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Moravče naznanjamo, da je prodana količina toplote v občini Moravče za leto 2021 znašala 1.284 MWh.